GlobeNewswire - News from Latvia Contains the last 20 releases uuid:6f78be9b-876c-4b27-bbef-4dce6ea70e17;id=8473 2021-02-04T14:04:53Z newsdesk@globenewswire.com (NewsDesk) http://www.10gbhost.com/LegacyRss?Length=4 newsdesk@globenewswire.com http://www.10gbhost.com/news-release/2021/02/04/2170049/0/en/Latvijas-G%C4%81ze-JSC-attracts-financing-for-next-two-seasons.html Latvijas Gāze, JSC attracts financing for next two seasons 2021-02-04T14:04:53Z 2021-02-05T18:05:56Z As in May 2021 the existing overdraft agreement of the JSC Latvijas Gāze with OP Corporate Bank plc will expire, JSC Latvijas Gāze has concluded the new overdraft agreement to attract the financing for the purchase of natural gas for the next two natural gas injection seasons.

]]>
2170049 en GlobeNewswire Inc. Latvijas Gaze Thu, 04 Feb 2021 14:05 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2021/02/04/2170049/0/lv/AS-Latvijas-G%C4%81ze-piesaista-finans%C4%93jumu-n%C4%81kamaj%C4%81m-div%C4%81m-sezon%C4%81m.html AS "Latvijas Gāze" piesaista finansējumu nākamajām divām sezonām 2021-02-04T14:04:53Z 2021-02-05T18:05:56Z AS “Latvijas Gāze” pa?reizējais kredītlīnijas līgums ar "OP Corporate Bank plc" beidzas 2021.?gada maijā, tādē? AS “Latvijas Gāze”, lai nodro?inātu finansējumu dabasgāzes iegādei nākamajām divām dabasgāzes iesūknē?anas sezonām, ir noslēgusi jaunu kredītlīnijas līgumu.

]]>
2170049 lv GlobeNewswire Inc. Latvijas Gaze Thu, 04 Feb 2021 14:05 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2021/01/26/2164527/0/en/Information-about-refusal-to-repurchase-the-final-shares-of-JSC-Grindeks.html Information about refusal to repurchase the final shares of JSC “Grindeks” 2021-01-26T16:01:28Z 2021-02-05T18:05:56Z Information about refusal to repurchase the final shares of JSC “Grindeks”

]]>
2164527 en GlobeNewswire Inc. Grindeks Tue, 26 Jan 2021 16:01 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2021/01/26/2164527/0/lv/Par-atteik%C5%A1anos-veikt-gal%C4%ABgo-AS-Grindeks-akciju-atpirk%C5%A1anu.html Par atteik?anos veikt galīgo AS ?Grindeks”?akciju atpirk?anu 2021-01-26T16:01:28Z 2021-02-05T18:05:56Z Par atteik?anos veikt galīgo AS ?Grindeks”?akciju atpirk?anu

]]>
2164527 lv GlobeNewswire Inc. Grindeks Tue, 26 Jan 2021 16:01 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2021/01/26/2164511/0/en/Information-regarding-acquisition-of-a-major-holding.html Information regarding acquisition of a major holding 2021-01-26T15:48:57Z 2021-02-05T18:05:56Z Information regarding acquisition of a major holding

]]>
2164511 en GlobeNewswire Inc. Grindeks Tue, 26 Jan 2021 15:49 GMT Changes in company's own shares European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2021/01/26/2164511/0/lv/Par-l%C4%ABdzdal%C4%ABbas-ieg%C5%AB%C5%A1anu.html Par līdzdalības iegū?anu 2021-01-26T15:48:57Z 2021-02-05T18:05:56Z Par līdzdalības iegū?anu

]]>
2164511 lv GlobeNewswire Inc. Grindeks Tue, 26 Jan 2021 15:49 GMT Changes in company's own shares European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2021/01/25/2163654/0/en/Information-regarding-the-results-of-mandatory-redemption-of-shares.html Information regarding the results of mandatory redemption of shares 2021-01-25T15:14:53Z 2021-02-05T18:05:56Z Information regarding the results of mandatory redemption of shares

]]>
2163654 en GlobeNewswire Inc. Grindeks Mon, 25 Jan 2021 15:14 GMT Changes in company's own shares European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2021/01/25/2163654/0/lv/Par-oblig%C4%81t%C4%81-akciju-atpirk%C5%A1anas-pied%C4%81v%C4%81juma-rezult%C4%81tiem.html Par obligātā akciju atpirk?anas piedāvājuma rezultātiem 2021-01-25T15:14:53Z 2021-02-05T18:05:56Z Par obligātā akciju atpirk?anas piedāvājuma rezultātiem

]]>
2163654 lv GlobeNewswire Inc. Grindeks Mon, 25 Jan 2021 15:14 GMT Changes in company's own shares European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2021/01/12/2157239/0/en/The-court-approves-amendments-to-the-legal-protection-process-plan-of-AS-VALMIERAS-STIKLA-%C5%A0%C4%B6IEDRA.html The court approves amendments to the legal protection process plan of AS VALMIERAS STIKLA ??IEDRA 2021-01-12T14:23:45Z 2021-02-05T18:05:56Z AS VALMIERAS STIKLA ??IEDRA (Registration No.: 40003031676, legal address: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201) (hereinafter – the Company) would like to announce that on January 7, 2021, Vidzemes District Court (Vidzemes rajona tiesa) has adopted a decision approving the amendments to the legal protection proceeding plan (hereinafter – the Plan) in wording as of December 3, 2020.

]]>
2157239 en GlobeNewswire Inc. Valmieras stikla skiedra Tue, 12 Jan 2021 14:24 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2021/01/12/2157239/0/lv/Tiesa-apstiprina-AS-VALMIERAS-STIKLA-%C5%A0%C4%B6IEDRA-tiesisk%C4%81s-aizsardz%C4%ABbas-procesa-pl%C4%81na-groz%C4%ABjumus.html Tiesa apstiprina AS VALMIERAS STIKLA ??IEDRA tiesiskās aizsardzības procesa plāna grozījumus 2021-01-12T14:23:45Z 2021-02-05T18:05:56Z AS VALMIERAS STIKLA ??IEDRA (re?istrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (turpmāk – “Sabiedrība”) informē, ka 2021. gada 7. janvārī Vidzemes rajona tiesa ir pie?ēmusi lēmumu apstiprināt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna (turpmāk – “Plāns”) grozījumus 2020. gada 3. decembra redakcijā.

]]>
2157239 lv GlobeNewswire Inc. Valmieras stikla skiedra Tue, 12 Jan 2021 14:24 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2021/01/05/2153655/0/en/Grindeks-JSC-board-resolution-about-mandatory-share-repurchase-offer-to-JSC-Grindeks.html Grindeks JSC board resolution about mandatory share repurchase offer to JSC Grindeks 2021-01-05T15:19:42Z 2021-02-05T18:05:56Z Grindeks JSC board resolution about mandatory share repurchase offer to JSC Grindeks

]]>
2153655 en GlobeNewswire Inc. Grindeks Tue, 05 Jan 2021 15:19 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2021/01/05/2153655/0/lv/AS-Grindeks-valdes-atzinums-par-AS-Grindeks-akciju-atpirk%C5%A1anas-oblig%C4%81to-pied%C4%81v%C4%81jumu.html AS “Grindeks” valdes atzinums par AS “Grindeks” akciju atpirk?anas obligāto piedāvājumu 2021-01-05T15:19:42Z 2021-02-05T18:05:56Z ?AS “Grindeks” valdes atzinums par AS “Grindeks” akciju atpirk?anas obligāto piedāvājumu

]]>
2153655 lv GlobeNewswire Inc. Grindeks Tue, 05 Jan 2021 15:19 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2020/12/23/2150070/0/en/Information-about-mandatory-offer-of-share-repurchase.html Information about mandatory offer of share repurchase 2020-12-23T14:23:13Z 2021-02-05T18:05:56Z Information about mandatory offer of share repurchase

]]>
2150070 en GlobeNewswire Inc. Grindeks Wed, 23 Dec 2020 14:23 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2020/12/23/2150070/0/lv/Par-oblig%C4%81to-akciju-atpirk%C5%A1anas-pied%C4%81v%C4%81jumu.html Par obligāto akciju atpirk?anas piedāvājumu 2020-12-23T14:23:13Z 2021-02-05T18:05:56Z Par obligāto akciju atpirk?anas piedāvājumu

]]>
2150070 lv GlobeNewswire Inc. Grindeks Wed, 23 Dec 2020 14:23 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2020/12/22/2149120/0/en/Unique-composition-about-the-healing-power-of-nature-and-music-was-created-honoring-the-anniversary-of-JSC-Grindeks-subsidiary-JSC-Kalceks.html Unique composition about the healing power of nature and music was created, honoring the anniversary of JSC ?“Grindeks” subsidiary JSC “Kalceks” 2020-12-22T08:07:16Z 2021-02-05T18:05:56Z Unique composition about the healing power of nature and music was created, honoring the anniversary of JSC ?“Grindeks” subsidiary JSC “Kalceks”

]]>
2149120 en GlobeNewswire Inc. Grindeks Tue, 22 Dec 2020 08:07 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2020/12/22/2149120/0/lv/Par-godu-AS-Grindeks-meitas-uz%C5%86%C4%93muma-AS-Kalceks-simtgadei-rad%C4%ABts-unik%C4%81ls-ska%C5%86darbs-par-dabas-un-m%C5%ABzikas-dziedin%C4%81%C5%A1anas-sp%C4%93j%C4%81m.html Par godu AS Grindeks meitas uz?ēmuma AS “Kalceks” simtgadei radīts unikāls ska?darbs par dabas un mūzikas dziedinā?anas spējām 2020-12-22T08:07:16Z 2021-02-05T18:05:56Z Par godu AS Grindeks meitas uz?ēmuma AS “Kalceks” simtgadei radīts unikāls ska?darbs par dabas un mūzikas dziedinā?anas spējām

]]>
2149120 lv GlobeNewswire Inc. Grindeks Tue, 22 Dec 2020 08:07 GMT Regulatory information European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2020/12/21/2148385/0/en/Siguldas-CMAS-JSC-Financial-Calendar-in-2021.html Siguldas CMAS JSC Financial Calendar in 2021 2020-12-21T09:34:37Z 2021-02-05T18:05:56Z JSC?‘Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklo?anas stacija’?(Nasdaq Riga:?SCM1R) informs that in 2021 the?dissemination of?its audited annual report, interim?reports?and financial information?is planned on dates as follows:

]]>
2148385 en GlobeNewswire Inc. Siguldas CMAS Mon, 21 Dec 2020 09:34 GMT Other News European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2020/12/21/2148385/0/lv/Siguldas-CMAS-AS-finan%C5%A1u-kalend%C4%81rs-2021-gadam.html Siguldas CMAS, AS, finan?u kalendārs 2021. gadam 2020-12-21T09:34:37Z 2021-02-05T18:05:56Z AS ?Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklo?anas stacija” (Nasdaq Riga: SCM1R) informē, ka 2021. gadā revidēta gada pārskata, starpperiodu pārskatu un finan?u informācijas izplatī?ana plānota ?ādos datumos:

]]>
2148385 lv GlobeNewswire Inc. Siguldas CMAS Mon, 21 Dec 2020 09:34 GMT Other News European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2020/12/18/2147516/0/en/The-Financial-Calendar-of-JSC-Grindeks-for-the-year-of-2021.html The Financial Calendar of JSC “Grindeks” for the year of 2021 2020-12-18T06:06:20Z 2021-02-05T18:05:56Z The Financial Calendar of JSC “Grindeks” for the year of 2021

]]>
2147516 en GlobeNewswire Inc. Grindeks Fri, 18 Dec 2020 06:06 GMT Other News European Regulatory News
http://www.10gbhost.com/news-release/2020/12/18/2147516/0/lv/AS-Grindeks-finan%C5%A1u-kalend%C4%81rs-2021-gadam.html AS ?Grindeks” finan?u kalendārs 2021. gadam 2020-12-18T06:06:20Z 2021-02-05T18:05:56Z AS ?Grindeks” finan?u kalendārs 2021. gadam

]]>
2147516 lv GlobeNewswire Inc. Grindeks Fri, 18 Dec 2020 06:06 GMT Other News European Regulatory News
亚洲精品私拍国产在线播放_亚洲综合区图片小说区_亚洲日本欧美日韩高观看